سفارش محصولات UPVC

در صورت تمایل می توانید با تکمیل فرم سفارش محصول ، محصول خود را در لیست سفارشات ما ایجاد کنید

نوع محصول مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک نمایید ، سپس ابعاد و تعداد مورد نظر برای شما ظاهر و شما می توانید انتخاب نمایید

سایز (اینچ) / ضخامت قطر(میلی متر)/ضخامت خارجی(میلی متر)/وزن(هر شاخه 6 متری بر حسب گرم)

نوع کاربرد/سایز(میلی متر)/ضخامت(میلی متر)/وزن(گرم)

نوع کاربرد/سایز(میلی متر)/ضخامت(میلی متر)/وزن(گرم)

زاویه/نوع و رنگ/ضخامت(میلی متر)/طول(سانتی متر)/وزن(گرم)

قطر خارجی(میلی متر) /طول(سانتی متر)

طول * عرض (سانتی متر)

نوع/کیفیت

بر حسب قطر خارجی (میلی متر)

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر شاخه 6 متر

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 210 عدد

هر کارتن 100 عدد

هر کارتن 350 عدد

هر کارتن 500 عدد

هر کارتن 1000 عدد

هر کارتن 500 عدد

هر کارتن 500 عدد

هر کارتن 400 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

هر کارتن 250 عدد

لطفا صبر کنید