این درپوش ها برای بستن راه لوله های پی وی سی و قطع موقت و یا دائک اتصال آن با لوله های دیگر است که در اینجا می توانید آنها را سفارش دهید .